VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 18-11-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
1
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 1
20:05-20:35 0
0
20:35-21:00 21
21:00-21:15 2
0
21:15-22:00 6
0
22:00-22:15 3
0
22:15-22:30 0
22:30-22:45 0
22:45-22:55 2
22:55-23:00 2
23:00-23:05 1
23:05-23:15 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage