VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 21-06-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
0
0
1
0
0
Voorzitter: Marjolein 't Hart
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
3
20
4
3
0
5
4
0
2
0
0
7
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage