VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 25-10-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
0
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
21
2
3
2
0
1
3
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage