VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 09-12-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
2
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 1
20:05-20:50 0
0
20:50-21:35 4
21:35-21:45 4
21:45-21:55 3
21:55-22:05 3
22:05-22:15 4
0
22:15-22:20 5
22:20-22:30 4
22:30-23:00 2
0
23:00-23:15 3
0
23:15-23:25 1
23:25-23:35 2
23:35-23:40 6
23:40-23:45 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage