VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 12-05-2022 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 1
20:05-20:25 0
0
20:25-20:55 8
20:55-21:25 3
0
21:25-21:35 1
21:35-21:45 2
21:45-21:55 3
21:55-22:00 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage