VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 13-01-2022 20:00 uur


Raadzaal
1
1
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 1
20:05-20:30 0
0
20:30-21:15 3
21:15-21:30 4
21:30-22:00 4
22:00-22:30 6
0
22:30-23:15 2
0
23:15-23:25 1
23:25-23:35 2
23:35-23:40 3
23:40-23:45 1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage