VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 15-09-2022 20:00 uur


Raadzaal
2
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 1
20:05-20:15 0
0
20:15-20:45 6
20:45-21:00 1
0
21:00-21:30 9
21:30-22:00 2
0
22:00-22:05 1
22:05-22:10 1
22:10-22:15 0
22:15-22:20 1
22:20-22:25 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage