VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 17-11-2022 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:05-20:15 0
0
20:15-20:45 11
0
20:45-20:50 1
20:50-20:55 1
20:55-21:00 0
21:00-21:05 7
21:05-21:10 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage