VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 05-10-2023 20:00 uur


Raadzaal
1
7
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Solita Groen-Bruschke
20:00 - 20:05 1
20:05 - 20:10 3
0
20:10 - 20:40 7
20:40 - 21:10 5
21:10 - 21:40 7
20:35 - 21:40 4
21:40 - 22:10 2
0
22:10 - 22:20 4
0
22:20 - 22:30 3
0
22:30 - 22:35 0
22:35 - 22:40 0
22:40 - 22:45 0
22:45 - 22:50 3
22:50 - 22:55 0
22:55- 23:00 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage