VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 06-04-2023 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 1
20:05-20:15 1
0
20:15-20:45 2
0
20:45-21:15 6
0
21:15-21:20 1
21:20-21:25 1
21:25-21:30 0
21:30-21:35 2
21:35-21:40 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage