VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 09-03-2023 20:00 uur


Raadzaal
1
0
20:00-20:05 1
20:05-20:15 1
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:15-20:45 4
0
20:45-21:15 3
21:15-21:45 2
0
21:45-22:00 2
0
22:00-22:05 2
22:05-22:10 2
22:10-22:15 0
22:15-22:20 4
22:20-22:25 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage