VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 09-11-2023 20:00 uur


Raadzaal
1
10
Voorzitter: Oscar Boeder
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
Griffier: Commissiegriffier Solita Groen-Bruschke
20:05 - 20:15 0
0
20:15 - 20:45 12
0
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
20:45 - 21:15 4
21:15 - 21:45 2
0
21:45 - 21:55 1
21:55 - 22:00 1
22:00 -22:05 0
22:05 - 22:10 3
Voorzitter: Anne-Marie Apswoude
Griffier: Commissiegriffier Solita Groen-Bruschke
22:05 - 22:10 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage