VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 11-06-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
3
4
1
1
0
0
4
0
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage