VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 12-11-2019 20:00 uur


Raadzaal
1
1
Voorzitter: Oscar Boeder
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
0
0
0
4
1
4
0
0
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage