VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 15-10-2019 20:00 uur


Raadzaal
2
0
0
Voorzitter: John Wulfers
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
0
0
4
4
0
2
0
0
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage