VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 03-12-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Oscar Boeder
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
0
1
7
0
2
2
17
0
4
0
3
0
0
0
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage