Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 08-09-2020 20:00:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Rozemarijn Timmer
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
1
1
0
0
2
0
3
5
0
0
0
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage