VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 01-12-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Oscar Boeder
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
1
0
0
3
2
2
0
3
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage