VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 11-02-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Rozemarijn Timmer
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
2
1
0
0
5
3
0
1
1
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage