VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 12-05-2020 20:00 uur


Raadzaal
2
Voorzitter: Oscar Boeder
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
1
0
0
2
2
2
0
0
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage