VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 20-10-2020 20:00 uur


Raadzaal
1
Voorzitter: Rozemarijn Timmer
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
1
0
0
3
0
5
0
2
0
1
0
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage