VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 08-09-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Oscar Boeder
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
1
1
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage