VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 09-06-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Oscar Boeder
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
4
2
0
0
4
3
2
0
1
3
0
1
2
0
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage