VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 14-09-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: John Wulfers
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
2
1
0
0
6
0
5
3
0
2
2
6
0
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage