VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 16-11-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: John Wulfers
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
2
20.00 - 20.05 1
20.05 - 20.15 0
20.15 - 20.45 4
0
20.45 - 21.15 6
0
21.15 - 21.30 1
21.30 - 21.35 1
21.35 - 21.45 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage