VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 07-12-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: John Wulfers
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
0
20.00-20.05 1
20.05-20.15 0
0
20.15-20.45 4
20.45-21.15 3
0
21.15-21.30 2
21.30-21.35 3
21.35-21.45 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage