VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 08-06-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: John Wulfers
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
0
1
1
0
0
4
2
3
0
4
0
2
0
10
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage