VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 09-02-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
2
1
0
0
Voorzitter: Oscar Boeder
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
4
0
3
2
0
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage