VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 11-10-2022 20:00 uur


Raadzaal
2
Voorzitter: Annelies van der Have
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
20:00-20:05 1
20:05-20:15 1
0
20:15-20:45 2
20:45-21:15 4
0
21:15-21:45 2
0
21:45-21:55 0
21:55-22:05 0
22:05-22:15 0
22:15-22:20 2
22:20-22:30 1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage