VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 13-09-2022 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Annelies van der Have
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
0
20:00-20:05 1
20:05-20:15 0
0
20:15-20:45 4
20:45-21:15 2
0
21:15-21:25 0
21:25-21:35 0
21:35-21:45 0
21:45-21:55 4
21:55-22:00 3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage