VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 15-02-2022 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: John Wulfers
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
2
20:00-20:05 1
20:05-20:15 0
0
20:15-20:30 4
20:30-20:50 4
0
20:50-21:20 4
21:20-21:50 3
0
21:50-22:05 6
22:05-22:20 3
22:20-22:35 2
0
22:35-23:10 1
1
23:10-23:25 1
23:25-23:30 1
23:30-23:35 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage