VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 10-01-2023 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Annelies van der Have
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
5
1
0
0
3
0
2
Voorzitter: John Wulfers
2
Voorzitter: Annelies van der Have
0
0
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage