VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 23-05-2023 20:00 uur


Raadzaal
2
0
Voorzitter: Annelies van der Have
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
20:00 - 20:05 1
20.05 - 20:15 1
0
20:15 - 20:45 4
20:45 - 21:15 7
21:15 - 21:45 3
21:45 - 22:15 5
0
22:15 - 22:25 0
22:25 - 22:30 0
22:30 - 22:40 0
22:40 - 22:45 1
22:45 - 22:50 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage