VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 04-12-2023 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Jan Verhagen
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
4
20:00-20.05 1
20:05-20:15 6
0
20:15-20:45 3
0
20:45-21:15 3
0
21:15-21:45 3
21:45-22:15 5
22:15-22:35 7
0
22:35-22:55 3
0
22:55-23:00 0
23:00-23:05 0
23:05-23:10 3
23:15-23:20 1
23:20-23:25 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage