VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 07-02-2023 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Annelies van der Have
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
1
20:00-20:05 1
20:05-20:15 0
0
20:15-20:45 1
0
20:45-20:55 0
20:55-21:05 0
21:05-21:15 1
21:15-21:20 3
21:20-21:25 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage