VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 07-03-2023 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Annelies van der Have
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
20:00-20:05 1
20:05-20:15 2
0
22:55-23:00 0
20:15-21:15 6
21:15-21:45 3
21:45:22:00 2
22:00-22:30 7
0
22:30-22:45 4
0
22:45-22:50 0
22:50-22:55 0
23:00-23:05 2
23:05-23:10 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage