VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 07-11-2023 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Jan Verhagen
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
0
20:00-20.05 1
20:05-20:15 1
0
20:15-20:45 3
20:45-21:15 9
0
21:15-21:25 0
21:25-21:30 0
21:30-21:40 0
21:40-21:45 1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage