VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-06-2018 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
GEANONIMISEERD 180628 Motie VVD D66 CDA Maak Democratisch Vernieuwing & Verrijking Concreet VERWORPEN (pdf, 307,29 KB)
GEANONIMISEERD 180628 Motie VVD D66 CDA Vrije verkeerdoorstroom Heemstede VERWORPEN (pdf, 311,04 KB)
GEANONIMISEERD 180628 Motie VVD Een duurzaam Heemstede VERWORPEN (pdf, 286,90 KB)
GEANONIMISEERD 180628 Motie D66 Voortgang manpadslaantraject VERWORPEN (pdf, 344,61 KB)
GEANONIMISEERD180628 Motie CDA Kinderburgemeester VERWORPEN (pdf, 306,49 KB)
180628 Motie VVD Op kracht in de MRA Regiocommissie Zuid-Kennemerland Unaniem AANGENOMEN geanonimiseerd (pdf, 272,86 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage