VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
2
0
1
0
5
10
Voorzitter: Annelies van der Have
3
4
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
6
8
0
1
2
2
13
0
1
1
0
Algemene bijlage
ANONIEM 20191218 Raadsbesluit - Verordening en vergoedingen Rekenkamer Heemstede (pdf, 123,38 KB)
ANONIEM 20191218 Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland (pdf, 1,04 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadbesluit - Aanwijzingsbesluit griffier, Ie plaatsvervangend griffier en 2e plaatsvervangend griffier (pdf, 677,45 KB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - 12AM-Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (pdf, 1,98 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Baggerplan 2020-2029 (pdf, 2,54 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend Raadsbesluit - Integraal Huisvestingsplan basisscholen 2019-2039 (pdf, 4,74 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Onderzoek Rekenkamercommissies Heemstede en Bloemendaal naar de ICT-samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal (pdf, 1,10 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit Vaststellen belastingverordeningen 2020 (pdf, 1,90 MB)
ANONIEM 20191218Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020 - getekend (pdf, 1,40 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020 (pdf, 1,83 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Heemstede 2020 (pdf, 1,70 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening hondenbelasting Heemstede 2020 (pdf, 964,60 KB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening leges Heemstede 2020 (pdf, 11,60 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2020 (pdf, 866,55 KB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2020 (pdf, 3,20 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening marktgelden Heemstede 2020 (pdf, 919,53 KB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening onroerende-zaakbelastingen Heemstede 2020 (pdf, 1,40 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2020 (pdf, 1,83 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening precariobelasting Heemstede 2020 (pdf, 2,24 MB)
ANONIEM 20191218 Getekend raadsbesluit - Verordening rioolheffing Heemstede 2020 (pdf, 895,64 KB)
GEANONIMISEERD 191218 Motie VVD CDA Een surplus voor de reserve sociaal domein VERWORPEN (pdf, 444,57 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage