VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Christine Madern
1
2
1
1
0
6
11
Voorzitter: Annelies van der Have
3
5
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
7
9
0
3
2
3
25
0
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage