VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-06-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
0
0
6
4
5
1
0
4
1
4
4
0
1
0
Algemene bijlage
00 Besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2019 (pdf, 114,13 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage