VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-09-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
0
0
1
2
0
5
0
2
2
0
0
0
0
1
0
Algemene bijlage
ANONIEM 20190926 09AM-Getekend raadsbesluit - Verordening Rekenkamer en vergoedingen (pdf, 970,45 KB)
ANONIEM 20190926Getekend raadsbesluit - Startdocumenten Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) en Deel Regionale Energiestrategie IJmond en Zuid Kennemerland (DeelRES IJZK) (pdf, 3,41 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage