VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-06-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Christine Madern
1
1
2
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage