VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-06-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
1
2
0
0
0
Algemene bijlage
190627 Motie CDA Grenzen in sociaal domein AANGENOMEN (pdf, 1,85 MB)
GEANONIMISEERD 190627 Motie VVD Geen extra OZB-verhoging om gaten te dichten VERWORPEN (pdf, 2,05 MB)
GEANONIMISEERD 190627 Motie CDA D66 Motie van Treurnis VERWORPEN (pdf, 2,02 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage