VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-11-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Christine Madern
0
1
1
0
0
4
8
1
0
2
4
5
2
2
0
1
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage