VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-10-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Christine Madern
0
1
1
1
0
8
0
4
1
3
9
8
0
1
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage