VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-10-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
0
1
1
1
0
7
0
3
1
2
8
7
0
1
1
2
0
Algemene bijlage
ANONIEM 20191031 11AR-Aanpassing Nota bodembeheer regio IJmond voor het grondgebied van gemeente Heemstede (pdf, 2,54 MB)
ANONIEM 20191031 Rbs Bijdrage mobiliteitsfonds structureel maatregelenpakket spoorverbetering Haarlem - Zandvoort (pdf, 3,46 MB)
ANONIEM 20191031 Rbs Najaarsnota 2019 (pdf, 244,71 KB)
ANONIEM 20191031 Rbs Nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2019 (pdf, 1,23 MB)
ANONIEM 20191031 Rbs Vaststellen bestemmingsplan 'Horeca en terrassen Heemstede' (pdf, 2,56 MB)
ANONIEM 20191031 Rbs Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning seminarhotel Mariënheuvel (Glipper Dreef 199) (pdf, 1,52 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage