VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-04-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
0
0
3
0
1
1
0
Algemene bijlage
ANONIEM Rb 20200423 Vaststellen nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 inclusief Uitvoeringsprogramma (pdf, 3,37 MB)
ANONIEM Rb 20200423 Renovatie openbare ruimte rondom complex Spaarneborgh (pdf, 2,83 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage