VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-09-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Irma Hesp
1
Voorzitter: Michel Radix
2
0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
3
7
3
2
0
3
2
0
1
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage