VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-06-2020 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
0
4
2
0
5
2
7
1
5
0
3
7
5
5
2
2
3
5
0
1
1
1
1
1
Algemene bijlage
ANONIEM 20200625 Rb 15-06 Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2021 mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland (pdf, 3,02 MB)
ANONIEM Rb 20200625 Beslissing op bezwaar vaststellen van het tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen (pdf, 618,86 KB)
ANONIEM Rb 20200625 Invoering ‘ja-ja-sticker’ (pdf, 1,51 MB)
ANONIEM Rb 20200625 Verdiepend onderzoek impact Corona crisis in Heemstede (pdf, 2,20 MB)
ANONIEM Rb 20200625 Voorjaarsnota 2020 (pdf, 246,42 KB)
ANONIEM Rb 20200625 Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (pdf, 1,36 MB)
ANONIEM Rb 20200625 Begrotingswijziging 2020, concept begroting 2021, jaarrekening 2019 en (pdf, 2,17 MB)
ANONIEM Rb 20200625 Dekking wegvallen dividend Eneco (pdf, 5,19 MB)
ANONIEM Rb 20200625 Ontwerp jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2019 en ontwerp (pdf, 901,51 KB)
ANONIEM Rb 20200625 Ontwerpbegroting 2021 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (pdf, 1,56 MB)
ANONIEM Rb 20200625 Vaststellen jaarstukken 2019 gem HMS (pdf, 940,38 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage