VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-11-2020 21:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
2
3
0
3
13
0
7
1
3
4
0
1
0
0
Algemene bijlage
ANONIEM Rbs 20201126 Advies aan commissariaat voor de Media (pdf, 1,51 MB)
ANONIEM Rbs 20201126 Wijziging tarieven Verordening precariobelasting HMS 2020 (pdf, 1,21 MB)
ANONIEM Rbs 20201126 Bedrijfsinvesteringszone BIZ Heemstede Centrum (pdf, 2,76 MB)
ANONIEM Rbs 20201126 Vertrouwenscommissie Heemstede (pdf, 994,70 KB)
ANONIEM Rbs 20201126 Aanbevelingen oversteekplaats A. Pauwlaan Herenweg (pdf, 2,37 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage