VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-11-2020 21:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Christine Madern
1
2
3
0
4
13
0
8
2
4
5
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage