VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-02-2020 20:00 uur


Raadzaal
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
0
0
1
0
0
3
4
3
0
3
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage